Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

 
Αρχική Σελίδα
Ανακοινώσεις
Συχνές ερωτήσεις
Εκπαιδευτικά Βίντεο
Εγχειρίδια Χρήσης
Σύνδεσμοι
Demo Προγράμματος
Επικοινωνία

Είστε επισκέπτης
ΕίσοδοςΓια γενικές πληροφορίες για την εταιρία μας επισκεφτείτε μας στο
www.csa.com.grΚατεβάστε το online εργαλείο υποστήριξης

Υποστήριξη CSA Υποστήριξη CSA


© CSA 2011
ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΑΦΔΣΣ
Δευτέρα 26/11/2018 12:21 μμ

Σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές που έχουν προκύψει σχετικά με την συμβατότητα των Φορολογικών Μηχανισμών ΕΑΦΔΣΣ.

Προς εφαρμογή των απαιτήσεων της νέας ΠΟΛ 1195/2018, η οποία αντικαθιστά την ΠΟΛ 1167/2018, καθώς και της ΠΟΛ 1166/2018, πέρα των άλλων, προκύπτει και η ανάγκη αναβάθμισης των Μηχανισμών Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) καθώς και του λογισμικού συνεργασίας των τελευταίων με τις εμπορικές εφαρμογές (Driver A & B).

Δυο είναι η κύριες αλλαγές που επέρχονται με τις δυο αυτές ΠΟΛ:
2. Η δυνατότητα συγχρονισμού της ώρας του φορολογικού μηχανισμού με αυτή του server της ΓΓΠΣ, καθόσον δεν επιτρέπεται απόκλιση από την πραγματική ώρα και όταν αυτό συμβαίνει μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 500 € (βάσει του ν.4174/2013, άρθρο 54, περίπτωση ια. «λειτουργία ΦΗΜ με μη εγκεκριμένες προδιαγραφές»).

Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι οι Φορολογικοί Μηχανισμοί που λειτουργούν σήμερα και οι προδιαγραφές τους δεν είναι σύμφωνες με τις ΠΟΛ.1220 & 1221 (Νέων Προδιαγραφών), αυτοί δηλαδή που διατέθηκαν έως και τα τέλη του 2013 δεν είναι σε θέση να αναβαθμιστούν, θεωρούμε σκόπιμο να αντικατασταθούν με νέους των οποίων οι προδιαγραφές ανταποκρίνονται στις πρόσφατες απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Όσον αφορά τους Φορολογικούς μηχανισμούς που λειτουργούν στις επιχειρήσεις και οι προδιαγραφές τους είναι σύμφωνες με τις ΠΟΛ.1220 & 1221 (Νέων Προδιαγραφών), αυτοί δηλαδή που διατέθηκαν από τις αρχές του 2014 και αργότερα, παρέχεται η δυνατότητα αναβάθμισής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω πρόσφατες ΠΟΛ.

Ως εκ τούτου , παρακαλούμε να έρθετε σε επικοινωνία με το τεχνικό σας , ούτως ώστε να σας δώσει τις απαραίτητες οδηγίες.Επιστροφή