Τρίτη, 16 Απριλίου 2024

 
Αρχική Σελίδα
Ανακοινώσεις
Συχνές ερωτήσεις
Εκπαιδευτικά Βίντεο
Εγχειρίδια Χρήσης
Σύνδεσμοι
Demo Προγράμματος
Επικοινωνία

Είστε επισκέπτης
ΕίσοδοςΓια γενικές πληροφορίες για την εταιρία μας επισκεφτείτε μας στο
www.csa.com.grΚατεβάστε το online εργαλείο υποστήριξης

Υποστήριξη CSA Υποστήριξη CSA


© CSA 2011
ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜμΕ)
Τετάρτη 04/05/2022 10:01 πμ

Με την παρούσα επικοινωνία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για μια σημαντική ευκαιρία στην εξεύρεση χρηματοδότησης για τις Ελληνικές ΜμΕ, την οποία εκτιμούμε ότι αξίζει να αξιολογήσετε με προσοχή.

Συγκεκριμένα, έχει εγκριθεί για την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων – ΕΤαΕ (European Investment Fund – EIF) ένα Νέο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα για την άμεση ενίσχυση και υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ): το Pan European Guarantee Fund - EGF.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται ήδη μέσα από τις Ελληνικές Τράπεζες, που έχουν ήδη συνάψει σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΕΤαΕ, και έχει ως στόχο να καλύψει ανάγκες σε:

 • Κεφάλαια Κίνησης,
 • Επενδυτικά Δάνεια (Επαγγελματικός Εξοπλισμός / Επαγγελματική Στέγη), η κατηγορία αυτή ενδείκνυται για εξοπλισμό αυτοματισμών που μπορεί να σας προσφέρει η CSA. Αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων.

Δικαιούχοι είναι νέες και υφιστάμενες ΜμΕ όλων των κλάδων της οικονομίας (< 250 άτομα προσωπικό) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

 • H παροχή της εγγύησης από το EIF σε ποσοστό 70%, γεγονός το οποίο εξασφαλίζει στον τελικό αποδέκτη ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και συγκεκριμένα προνομιακή τιμολόγηση και μειωμένες εξασφαλίσεις για την επιχείρηση.
 • Η δυνατότητα για πρώτη φορά σε ένα εγγυοδοτικό πρόγραμμα, ο δανειολήπτης να μπορεί να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενες επιχειρηματικές δανειακές υποχρεώσεις (υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι αυτές είναι ενήμερες) και να ωφεληθεί από χαμηλότερα επιτόκια.
  • Ο Όμιλος Epsilon Net έχει προετοιμάσει το κατάλληλο πλαίσιο συνεργασιών με συστημικές Τράπεζες για την έγκαιρη ενημέρωση και υποστήριξή σας στη διαδικασία εκδήλωσης και προ-αξιολόγησης του ενδιαφέροντος σας.

   Εφόσον σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη δυνατότητα χρηματοδότησης, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας είτε στο info.fbc@epsilonnet.gr είτε μέσω του site https://epsilonfbc.gr/product/form, ώστε να επικοινωνήσει μαζί σας αρμόδιο στέλεχός μας.   Επιστροφή